Shinjuku Kadoebi

Website http://shinkado.kadoebi.co.jp/
Address 1-16-10 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo 【MAP
Tel 03-3209-1818 / +81-3-3209-1818
Hours 06:00 am – 24:00 am
Price 19,000 yen / 70 min~